Så behandlar vi klagomålshantering och personuppgifter

Klagomålshantering

Vid ev. klagomål kontakta i första hand ansvarig rådgivare. Om ni efter en första kontakt fortfarande anser att era synpunkter inte har beaktats kan ni kontakta klagomålsansvarig, Lisa Södersten på telefon: 0660-55 110, via mejl till klagomal@sakra.se eller skriftligen till adress Pensum Norrland AB, Nygatan 23A, 891 33 Örnsköldsvik.

 

Om ni efter vår interna prövning av ärendet fortfarande inte är nöjd med beslutet kan ni vända er till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Ni kan också vända er till allmän domstol.

Hantering av personuppgifter

Information om hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) klicka här